Parapet vnější hliníkový

Kód: 4158/BIL 4158/BIL9 4158/BIL17 4158/BIL25 4158/BIL2 4158/BIL10 4158/BIL18 4158/BIL26 4158/BIL3 4158/BIL11 4158/BIL19 4158/BIL27 4158/BIL4 4158/BIL12 4158/BIL20 4158/BIL28 4158/BIL5 4158/BIL13 4158/BIL21 4158/BIL29 4158/BIL6 4158/BIL14 4158/BIL22 4158/BIL30 4158/BIL7 4158/BIL15 4158/BIL23 4158/BIL31 4158/BIL8 4158/BIL16 4158/BIL24 4158/BIL32 4158/BIL33 4158/BIL39 4158/BIL45 4158/BIL51 4158/BIL34 4158/BIL40 4158/BIL46 4158/BIL52 4158/BIL35 4158/BIL41 4158/BIL47 4158/BIL53 4158/BIL36 4158/BIL42 4158/BIL48 4158/BIL54 4158/BIL37 4158/BIL43 4158/BIL49 4158/BIL55 4158/BIL38 4158/BIL44 4158/BIL50 4158/BIL56 4158/ANT 4158/ANT15 4158/ANT29 4158/ANT43 4158/ANT2 4158/ANT16 4158/ANT30 4158/ANT44 4158/ANT3 4158/ANT17 4158/ANT31 4158/ANT45 4158/ANT4 4158/ANT18 4158/ANT32 4158/ANT46 4158/ANT5 4158/ANT19 4158/ANT33 4158/ANT47 4158/ANT6 4158/ANT20 4158/ANT34 4158/ANT48 4158/ANT7 4158/ANT21 4158/ANT35 4158/ANT49 4158/ANT8 4158/ANT22 4158/ANT36 4158/ANT50 4158/ANT9 4158/ANT23 4158/ANT37 4158/ANT51 4158/ANT10 4158/ANT24 4158/ANT38 4158/ANT52 4158/ANT11 4158/ANT25 4158/ANT39 4158/ANT53 4158/ANT12 4158/ANT26 4158/ANT40 4158/ANT54 4158/ANT13 4158/ANT27 4158/ANT41 4158/ANT55 4158/ANT14 4158/ANT28 4158/ANT42 4158/ANT56 4158/STR 4158/STR15 4158/STR29 4158/STR43 4158/STR2 4158/STR16 4158/STR30 4158/STR44 4158/STR3 4158/STR17 4158/STR31 4158/STR45 4158/STR4 4158/STR18 4158/STR32 4158/STR46 4158/STR5 4158/STR19 4158/STR33 4158/STR47 4158/STR6 4158/STR20 4158/STR34 4158/STR48 4158/STR7 4158/STR21 4158/STR35 4158/STR49 4158/STR8 4158/STR22 4158/STR36 4158/STR50 4158/STR9 4158/STR23 4158/STR37 4158/STR51 4158/STR10 4158/STR24 4158/STR38 4158/STR52 4158/STR11 4158/STR25 4158/STR39 4158/STR53 4158/STR12 4158/STR26 4158/STR40 4158/STR54 4158/STR13 4158/STR27 4158/STR41 4158/STR55 4158/STR14 4158/STR28 4158/STR42 4158/STR56 4158/591 4158/605 4158/619 4158/592 4158/606 4158/620 4158/593 4158/607 4158/621 4158/594 4158/608 4158/622 4158/595 4158/609 4158/623 4158/596 4158/610 4158/624 4158/597 4158/611 4158/625 4158/585 4158/599 4158/613 4158/586 4158/600 4158/614 4158/587 4158/601 4158/615 4158/588 4158/602 4158/616 4158/589 4158/603 4158/617 4158/590 4158/604 4158/618 4158/508 4158/100 4158/150 4158/200 4158/509 4158/514 4158/519 4158/524 4158/510 4158/515 4158/520 4158/525 4158/511 4158/516 4158/521 4158/526 4158/512 4158/517 4158/522 4158/527 4158/513 4158/518 4158/523 4158/528 4158/529 4158/543 4158/557 4158/571 4158/530 4158/544 4158/558 4158/572 4158/531 4158/545 4158/559 4158/573 4158/532 4158/546 4158/560 4158/574 4158/533 4158/547 4158/561 4158/575 4158/534 4158/548 4158/562 4158/576 4158/535 4158/549 4158/563 4158/577 4158/536 4158/550 4158/564 4158/578 4158/537 4158/551 4158/565 4158/579 4158/538 4158/552 4158/566 4158/580 4158/539 4158/553 4158/567 4158/581 4158/540 4158/554 4158/568 4158/582 4158/541 4158/555 4158/569 4158/583 4158/542 4158/556 4158/570 4158/584 Zvolte variantu
263 Kč 430 Kč 596 Kč 762 Kč 275 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 290 Kč 484 Kč 678 Kč 871 Kč 299 Kč 502 Kč 705 Kč 908 Kč 315 Kč 532 Kč 750 Kč 968 Kč 339 Kč 581 Kč 823 Kč 1 065 Kč 360 Kč 623 Kč 886 Kč 1 150 Kč 725 Kč 1 440 Kč 2 159 Kč 2 900 Kč 354 Kč 611 Kč 868 Kč 1 125 Kč 324 Kč 551 Kč 777 Kč 1 004 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 944 Kč 293 Kč 490 Kč 687 Kč 883 Kč 284 Kč 472 Kč 659 Kč 847 Kč 269 Kč 442 Kč 614 Kč 787 Kč 251 Kč 405 Kč 560 Kč 714 Kč 263 Kč 430 Kč 596 Kč 762 Kč 284 Kč 472 Kč 659 Kč 847 Kč 296 Kč 496 Kč 696 Kč 895 Kč 318 Kč 538 Kč 759 Kč 980 Kč 348 Kč 599 Kč 850 Kč 1 101 Kč 375 Kč 653 Kč 932 Kč 1 210 Kč 1 015 Kč 2 029 Kč 3 044 Kč 4 058 Kč 366 Kč 635 Kč 904 Kč 1 174 Kč 327 Kč 558 Kč 788 Kč 1 019 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 944 Kč 287 Kč 478 Kč 669 Kč 859 Kč 275 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 257 Kč 417 Kč 578 Kč 738 Kč 251 Kč 405 Kč 560 Kč 714 Kč 263 Kč 430 Kč 596 Kč 762 Kč 284 Kč 472 Kč 659 Kč 847 Kč 296 Kč 496 Kč 696 Kč 895 Kč 318 Kč 538 Kč 759 Kč 980 Kč 348 Kč 599 Kč 850 Kč 1 101 Kč 375 Kč 653 Kč 932 Kč 1 210 Kč 725 Kč 1 450 Kč 2 175 Kč 2 900 Kč 366 Kč 635 Kč 904 Kč 1 174 Kč 327 Kč 558 Kč 788 Kč 1 019 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 944 Kč 287 Kč 478 Kč 669 Kč 859 Kč 275 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 257 Kč 417 Kč 578 Kč 738 Kč 430 Kč 596 Kč 762 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 484 Kč 678 Kč 871 Kč 502 Kč 705 Kč 908 Kč 532 Kč 750 Kč 968 Kč 581 Kč 823 Kč 1 065 Kč 623 Kč 886 Kč 1 150 Kč 354 Kč 611 Kč 868 Kč 324 Kč 551 Kč 777 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 293 Kč 490 Kč 687 Kč 284 Kč 472 Kč 659 Kč 269 Kč 442 Kč 614 Kč 366 Kč 635 Kč 904 Kč 1 174 Kč 327 Kč 558 Kč 788 Kč 1 019 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 944 Kč 287 Kč 478 Kč 669 Kč 859 Kč 275 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 257 Kč 417 Kč 578 Kč 738 Kč 251 Kč 405 Kč 560 Kč 714 Kč 263 Kč 430 Kč 596 Kč 762 Kč 284 Kč 472 Kč 659 Kč 847 Kč 296 Kč 496 Kč 696 Kč 895 Kč 318 Kč 538 Kč 759 Kč 980 Kč 348 Kč 599 Kč 850 Kč 1 101 Kč 375 Kč 653 Kč 932 Kč 1 210 Kč 725 Kč 1 440 Kč 2 159 Kč 2 900 Kč 366 Kč 635 Kč 904 Kč 1 174 Kč 327 Kč 558 Kč 788 Kč 1 019 Kč 309 Kč 520 Kč 732 Kč 944 Kč 287 Kč 554 Kč 669 Kč 859 Kč 275 Kč 454 Kč 632 Kč 811 Kč 257 Kč 417 Kč 578 Kč 738 Kč od 251 Kč
skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní skladem 7-10 dní Zvolte variantu
Barva
Hloubka vyložení
délka
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 8.7.2024 Zvolte variantu

Vnější hliníkový parapet hraje důležitou roli v zamezení zatékání vody pod okenní rám, pod samotný parapet a zamezení stékání vody po fasádě.Esteticky dotváří dojem z celého domu. 

  • zmenšení rozměrů provedete snadno úhlovou bruskou
  • součást balení : krytka+parapet
  • šroubky

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zaměření vnějšího parapetu a určení varianty ve třech krocích

1. změření hloubky

Je třeba počítat s tím, že parapet bude zapuštěn 5-10 mm pod profil okna. K hloubce parapetu doporučujeme připočítat min. 30 mm na nos parapetu a přesah.

PŘÍKLAD:špaleta 20 cm + zapuštění pod okno 1 cm + přesah 3 cm = hloubka 25 cm

2. změření délky

Změřte délku mezi vnitřními špaletami u okna a na hraně špalet,protože špalety nemusí být rovnoběžné.

Pokud chcete mít parapet zapuštěný v omítce, počítejte se zapuštěním minimálně 1 cm na každé straně špalety.

PŘÍKLAD: délka mezi špaletami 130 cm + zapuštení vlevo 1 cm + zapuštění 1 cm vpravo = 132 cm

 3.určení varianty v eshopu

Budeme vycházet z předchozích výpočtů. Tzn. z výše uvedených příkladů vychází rozměr parapetu 25x132 cm. Vhodná varianta proto je 25x150 cm(hloubka x délka) Parapet před zabudováním musíte ještě zkrátit na požadovaný rozměr.

POČÍTEJTE PROSÍM S TOLERANCÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ +/- 3 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: