Získejte okna zadarmo!

 • Uspoříte peníze za energie

 • Bydlíte lépe a kvalitněji

 • Šetříte životní prostředí

 

V polovině listopadu byl spuštěn nový dotační program Nová zelená úsporám Light. na výměnu stávajících oken a dveří ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. S jeho pomocí můžete získat až 150 000 Kč, z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili návod jak o dotaci žádat.

Základní podmínky pro dotaci na plastová okna

 • Žadatelem dotace mohou být starobní důchodci, lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně nebo ti, kteří od 12. 9. 2022 pobírali příspěvek na bydlení.
 • Žadatel musí nemovitost vlastnit. 
 • Celková výše podpory je omezena na maximálně 100 % celkových realizačních nákladů projektu.
 • Získat lze maximálně 150 000 Kč, paušálně 12 000 Kč na jeden kus výplně (nebere se v potaz velikost), na vchodové dveře maximálně 18 000 Kč. 
 • Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 9. 1. 2023. Zpětně bude možné ale žádat i na výměny oken realizované po 12. 9. 2022.
 • Žádosti lze podávat do 31. 8. 2024, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Výměna oken musí být hotová do 12 měsíců od podání žádosti.
 • Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a stát vám poskytne zálohu.

Vhodná okna a vchodové dveře 

 • Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech.
 • Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním trojsklem, stavební hloubku  min. 70 mm. Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Všechna okna a dveře v naší nabídce tyto parametry splňují.

Zařízení dotací na plastová okna

 • K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu.
 • Kromě žádosti je potřeba:
 •  fotodokumentace (původní + nový stav)
 • dokument, kterým se prokáže vlastnictví účtu
 • dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení
 • odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS (Místní akční skupiny) nebo EKIS a M-EKIS
 • zprávu o provedených opatřeních, kterou potvrdí zástupci MAS. 

Formulář žádosti o dotaci na okna a dveře