Co Vás čeká při výměně oken

 1. Když už má dojít k samotné praktické výměně oken, máte za sebou zaměření oken, podepsanou smlouvu a platbu zálohy. Je třeba počítat s tím, že výměna oken je záležitost, která zabere celý den, dva a někdy i více – na rozsah prací, a tedy i časovou náročnost je potřeba se zeptat přímo obchodního konzultanta, který u vás okna měří, resp. se kterým podepisujete smlouvu. Vše ale proběhne tak, že v žádném případě nenecháme váš obývaný byt či dům přes noc „otevřený", tedy bez oken.
 2. V den montáže k vám zavítá naše montážní parta. Většinou jsou to 2–3 pracovníci, v případě většího rozsahu prací je pracovníků i více, kteří se kompletně postarají o osazení vašich nových oken a o dodání všech s tím spojených a objednaných služeb. Na co je dobré pamatovat před příchodem montážníků:

  Vytvořit manipulační prostor v okolí oken:
  Naši pracovníci budou provádět úkony s poměrně rozměrnými předměty – je proto dobré odstranit z okolí vašich oken vše, co by mohlo bránit dobrému přístupu k nim nebo manipulaci při odstraňování starých a nasazování nových oken. Vyhnete se tak i případnému poškození okolních předmětů.

  Zakrýt přístupové cesty k manipulačnímu prostoru:
  Výměna oken znamená hodně chození z objektu ven a zase zpátky k oknům. Z praktických důvodů je dobré tyto cesty ochránit, například novinami nebo igelitem, které pak jednoduše zahodíte. Ochráníte tak své podlahy či koberce.

  Ochránit interiérové vybavení:
  Při výměně oken je třeba počítat se zvýšenou prašností, a proto je dobré před prachem ochránit předměty v místnosti. Pokud si nejste jistí, jak moc je třeba prostor uvolnit, kde všude je potřeba chránit podlahy či nábytek, montážní pracovníci vám v případě potřeby na místě rádi pomůžou.
 3. Pokud se chystáte stará okna zachovat, bude provedena šetrná demontáž a okna vám budou ponechána.

  Pokud se jedná o výměnu za stará okna, nejprve dojde k demontáži starých oken. Ve většině případů jsou stará okna při demontáži zničena. V opačném případě okna odnesou k likvidaci naši montážníci.

  Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžaduje někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovaly. Pochopitelně u starších omítek, které již nejsou pevně spojeny s podkladem, může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození.
 4. Naši pracovníci následně připraví otvor po starých oknech k osazení oken nových. Je možné, že budou provádět drobné zednické práce nutné k tomu, aby nová okna ve vzniklém otvoru dobře seděla. Při těchto pracích je zvýšená pravděpodobnost vzniku prachu nebo většího nepořádku. Nemusíte se bát hrubé nečistoty, zbytky stavebních hmot naši pracovníci uklidí. Buďto na místo, které jim vyhradíte, nebo v případě objednání likvidace odnesou vše do připraveného kontejneru.
 5. Pak už je vše jednoduché. Osadíme vám nová okna, parapety či sítě, pokud jste je zakoupili, a vše zednicky začistíme, pokud tak byla zadána objednávka.
 6. Teď je vše už hotovo a vás čeká jen převzetí nových oken a stvrzení předávacím protokolem. Ten je potřeba podepsat přímo objednavatelem výměny nebo jeho oprávněným zástupcem.