Zednické začištění

Po montáži oken probíhá finální zednické začištění, před jehož zahájením musí být zakryty podlahy, aby nedošlo k jejich poškození.

Provede se seříznutí montážní pěny, aby vznikla jednolitá plocha na nanesení štukové omítky. Je připravena sádro-štuková směs k natažení. Ta se aplikuje tak, aby plocha byla naprosto rovná a hladká a štuk byl důkladně rozmístěn po celém obvodu okna.

Tam, kde není třeba použít sádro-štukovou omítku, se používá transparentní silikon, akrylátový tmel nebo lišty. Po dokončení samotného začištění je provedeno hrubé omytí rámu a křídel.

Na závěr jsou odstraněny ochranné okenní folie.